E-bralniki

Vse bolj jasno postaja, da gre zgolj za navado.
Knjiga kot vsebina je preživela.

http://www.amazon.com/gp/product/B008GEKXUO/ref=fs_cl (Povezava bo aktivirana kasneje.)

Cena e-bralnikov postaja dostopna.
Kako pa je s ponudbo e-knjig?
Potrebujete lektoriranje svoje e-knjige, mogoče?
Ni razloga, da bi razlikovali med lektoriranjem knjige in e-knjige.