Povzemanje in citiranje

Citiramo ali navajamo različne vrste virov, izjave, besedila v celoti ali posamezne segmente oz. dele besedila.

Navajanje besedila je lahko:
1. Dobesedno, tj. navajanje besedila brez dodajanja lastnih misli ali besed.
Imenuje se CITIRANJE.

2. Obnovljeno, to pomeni z lastnimi besedami.
Imenuje se POVZEMANJE.

Za dobesedno in nedobesedno navajanje besedila veljajo različna pravila.
Različne fakultete in univerze zahtevajo različne vrste citiranja in povzemanja!

Več o načinih, slogih in vrstah citiranja najdete na naslednji povezavi:http://sl.wikipedia.org/wiki/WP:VIRI