Nagradno sodelovanje

Iščem jezikovno najbolj občutljivega obiskovalca spletne strani, ki bo na elektronski naslov v zavihku Stik poslal/-a največ neslovenjenih besed.
Če vas bo več, bo nagrada, to je lektoriranje ene strani ali 1500 znakov brez presledkov, pripadala izžrebancu/-ki.
Zbrane besede bom uporabila pri naslednjih objavah, če vas bo to  še vedno zanimalo.

Nagradna igra bo trajala do 30/04/2013.

Ime in priimek nagrajenca/-ke bo objavljeno 10/05/2013 na spletni strani www.lektoriranje prevajanjepoucevanje.eu v zavihku Domov (Home).