Aktualno besedje

Med bolj pogosto uporabljene besede v preteklih, sedanjih in prihodnjih dneh spada beseda konklave ali volitve novega papeža.

Kaj beseda pomeni, preberite članek v Wikipediji: http://sl.wikipedia.org/wiki/Konklave. Zanjo ni enobesednega slovenskega ustreznika.

Dobro je vedeti, da je beseda:

  • samostalnik,
  • občno ime,
  • moškega spola,
  • troštevilni samostalnik,
  • ki se v ednini sklanja takole:

KONKLAVE

KONKLAVA

KONKLAVU

KONKLAVE

KONKLAVU

KONKLAVOM

Oglejte si še pregibanje v dvojini in množini: http://besana.amebis.si/pregibanje/

 

Zanimiva je tudi  delno ustrezna in pogosteje rabljena slovenska beseda VOLITVE.

Dobro je vedeti, da so volitve:

  • samostalnik,
  • občno ime,
  • ženskega spola,
  • enoštevilni samostalnik,
  • ki se sklanja takole:

VOLITVE

VOLITEV

VOLITVAM

VOLITVE

VOLITVAH

VOLITVAMI