Kopiranje ali prepisovanje na spletu

Prepisovanje postaja edini pravi slovenski  izraz za vse vrste kopiranja.

Vsi vemo, kaj je kopiranje … s kurzorjem ali puščico označimo del besedila, v pomožnem  seznamu poiščemo ukaz Copy ali Kopiraj, besedilo odnesemo do svojega dokumenta, s puščico določimo mesto lepljenja in stisnemo tipko ali ukaz Paste ali Prilepi.

Vse to, kar lahko počnemo z lastnim besedilom, pa ponavadi ni dovoljeno pri delu z besedili drugih avtorjev.

Tako kot pri klasičnem pisanju in navajanju pisnih virih obstajajo stroga pravila, tudi pri pisanju na spletu obstajajo pravila in načini, kako spoštovati avtorske pravice.

Z opozarjanjem na avtorstvo ali z objavljanjem povezav (nekoč smo povezavam rekli linki) na mestu, kjer bi želeli prilepiti besedilo drugega avtorja, zanesljivo ne boste zgrešili.