Od globusa do Globusa

Ne, ni ga v pravopisu.

Kot nagrada “za nas ne obstaja”, kot učni pripomoček pri učenju in poučevanju zemljepisa in geografije pa že dolgo.

Torej ne gre za nagrado, ampak  za simbolni predmet.

Predlagam, da v Slovar slovenskega knjižnega jezika pod geslo globus dopišemo Veliki kristalni globus ali Globus. http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=globus&hs=1

Analogija:  Slovenski Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je javni zavod. Mnogi so morali oditi na Zavod.

Oprostite, povsem sem se zmedla … vrsta priznanja kot zlata lisica, torej veliki kristalni globus ali globus, (pa ja). Vse je prav in pravilno!!

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/007_velika_zacetnica/mala_obravnava_1.html

Je zapis Globus sploh možen? Da.

Primer: Ne, časopisa Globus ni bilo še nikoli v ponudbi. 😉

In če nekaj še posebej cenimo? Da, slogovni zapis obstaja!