Samostalnik krava v frazemih

Današnja besedna zveza, in sicer iz ust politika … nihče ne bo nobena sveta krava … sploh ni tako zelo običajna, čeprav njeno jedro prepoznamo kot znan frazem ali stalno besedno zvezo (SBZ). Je tako tvorjena SBZ sploh dopustna? Jezik smemo uporabljati po svoje, si izmišljati lastne besedne zveze, zamenjati besedni red, toda v tem primeru že nekoliko trčimo ob vrednote drugega naroda, druge religije.

Prvič sem med politiki slišala  frazem, katerega del je beseda krava,  leta 2004, ko je  še bilo govora o obilju ali svetopisemskih debelih kravah …  kar pomeni 7 let blagostanja. Sledilo je omenjanje predvsem drugega dela znanega svetopisemskega frazeologema, tj. obdobje suhih krav.

Frazeologemi (sinonima ali sopomenki sta frazemi ali stalne besedne zveze) s kravo so precej pogosti. Pomensko se praviloma  navezujejejo na slabe razvade, slabši del človekovih navad. Na primer:

  • … pijan kot krava … (reklo)
  • Vsaka krava je ponoči črna. (rečenica)

Več jih najdete v SSKJ-ju.

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=krava&hs=1