Besede iste besedne družine

Med pogosto ali vsak dan rabljene besede zanesljivo sodijo:

– zaposlitev: Katera je bila vaša prva zaposlitev ali prvo delovno mesto?

– zaposleni / brezposelni / nezaposleni:

Zaposleni ni/niso potrebovali toliko spodbud kot nezaposleni. (oseba, osebe)

Vsi so nezaposleni ali nimajo dela. (lastnost, značilnost)

– zaposlen / nezaposlen: V podjetju je zaposlen 3 leta. (lastnost)

Koliko časa je že nezaposlen? (lastnost)

– zaposlovanje: (napačen zapis je zaposlevanje ali zaposljevanje)

Zaposlovanje mladih v naslednjih letih bo pomembna naloga naših politikov.

– zaposljivost:  Zaposljivost v gradbenišvu je bila vedno velika.

(V gradbeništvu se je vedno zaposlilo veliko ljudi.)

Že veste, kje lahko preverite in dopolnite zapisano?

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=zaposlovanje&hs=1