Pridevnik LETNI

letno poročilo

letni dopust

letna amortizacija

Našteti pridevniki izražajo vrsto. Najlažje jih prepoznamo po končnici – i za moški spol (letni dopust).

Po njih se vprašamo z vprašalnico kateri, ne kakšen.

Kaj pa naslednji primeri?

  • poletna obleka
  • dvoletni programi
  • večletna razmerja

Naloga za kratek čas: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=LETNI&hs=1

Sami izbrskajte pridevnike in preverite, ali so med njimi tudi zgornji primeri.