Click, klik ali kaj drugega

Odgovor morda najdete v novem slovarju Slovar novejšega besedja slovenskega jezika.

Za boljšo predstavo si oglejte in preberite članek na povezavi:

http://www.siol.net/kultura/knjizni_molj/2013/02/sskj_po_letu_1991_s_prvim_dopolnilom.aspx.

Nekaj dodanih namigov za razmislek o obstoju in ustreznosti novih besed:

  • klikniti ali klikati
  • všečiti ali všečkati
  • facebook ali Facebook

Še zbirate besede? Naša akcija oz. nagradno sodelovanje se zaključi 01. 05. 2013.