Če ne veste, lahko ugibate …

Vas kdaj zanima, kako je prav:

  • osvojiti ali usvojiti učno snov
  • vztrajati ali vstrajati pri isti izbiri
  • napraviti samomor ali samoumor
  • na vsezgodaj ali navsezgodaj so ga zbudili

Pravilnost lahko preverite z Amebis Besano ali v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Povezavi sta bili že objavljeni. Poiščite ju med prejšnjimi objavami.