Nove besede ali neologizmi

Nove besede v našem jeziku niso redke.

Trenutno najbolj popularen neologizem je gotovo beseda previrant.

Besedo je v svoji knjigi uporabil, in sicer celo v naslovu, g. Vogrin, čeprav, tako pavi, si je ni izmislil sam.

Besedo dojamemo kot sestavljanko (pre(j) + Virant) in besedno igro (prevarant – previrant).

Največ novih besed tvorimo:

  • za predstavitev nove stvarnosti (predmet, pojav …),
  • pri prevajanju,
  • ko ocenimo, da se z razpoložljivim besedjem ni mogoče zadovoljivo izraziti.

Mnogi ne vedo, da je treba novo besedo v knjižni jezik najprej sprejeti.