Stičnost

O stičnosti govorimo v povezavi z ločili.

Večino ločil zapišemo stično, tj. brez presledka med zadnjo črko ali znakom in ločilom (npr.: 1. / Maja, pridi!).

Vendar stičnost ne velja vedno in za vsa ločila.

Ločilo tri pike (…) zapišemo nestično, to pomeni s presledkom, če z njim označimo nedokončano misel ali nenapisani del besedila.

Primer: Dopustovali smo vsepovsod, na morju …

Toda: Stično ali brez presledka, če z ločilom tri pike (…) označimo nedokončani del besede.

Primer: Dopustovali smo vsepovsod, na morju, v planinah, v gorah, v tujini, celo pri nas d… je

             bilo vse dopustniško. (… = doma) 

            Več najdete v Wiki…   (… = pediji, v Wikipediji)