1. maj

Zapis praznika 1. maj je odlično pomagalo za zapisovanje vrstilnih števnikov s števko.

Vrstilne števnike, po njih se sprašujemo z vprašalnico Kateri?, vedno zapišemo:

  1. s piko (če ga zapišemo s števko)
  2. z eno samo besedo (če ga ne zapišemo s števko)

Primeri:

1. —————— prvi

2. —————— drugi

3. —————— tretji

4. —————— četrti

10. —————– deseti

12. —————– dvanajsti

21. —————– enaindvajseti

101. ————— stoprvi

222. ————— dvestodvaindvajseti

1000. ————- tisoči

1 maj preberemo kot en/ena maj.

1. maj preberemo kot prvi maj.