Glagolnik ali samostalnik

Nepremičninsko počenje balona … kdo je avtor tega absurdnega besednega konstrukta?

Po mojem mnenju sta napaki 2:

  • v  besednem redu: … nepremičninskega balona
  • v izbiri samostalnika

Glagolnik “počenje” je sicer mogoče zaslediti v Sloleksu,  in sicer na povezavi

http://www.termania.net/slovarji/slovenski-oblikoslovni-leksikon-sloleks/5625719/pocenje,

toda zakaj ne pok?

Glagolnik je samostalnik, ki ga tvorimo iz nedovršnih glagolov, zato tvorjenje glagolnikov ni vedno samoumevno.

Z nedovršnimi glagoli zaznamujemo trajajoče, nedokončano dejanje.

počiti = dovršni glagol (pokati = nedovršni glagol)

Glagolnik spada med neosebne glagolske oblike (tja, kamor deležniki …)

Kakorkoli, v tem primeru se sopomenka pok (pok nepremičninskega balona) zdi in sliši, če drugega ne, veliko bolj ustrezna izbira.