Elipsa ali izpust

Tudi izpust v neliterarnem besedilu v slovenščini ni zaželen.

Medtem ko je v nemščini govora o eliptičnih stavkih in so ti nekaj običajnega, se v slovenščini izpust v neliterarnih besedilih načeloma vedno označi kot groba napaka. Izjeme so vsem dosegljive in del splošne jezikovne zavesti.

Gre za izpuščanje določenih delov povedi ali stavka, stavkov, besed … brez vpliva na logično razumevanje celotnega besedila. Naslovnik tako, da z logiko poveže sobesedilo in sam s svojim logičnim razmišljanjem nadomesti manjkajoči del oz. soustvari besedilo v mislih, samostojno doseže pravilno razumevanje sporočila.

Naši lektorji vam bodo manjkajoče dele besedila ali besede takoj označili s prav za to napako dorečenim korekturnim znakom, To je prečrtan V. Št. črt je odvisno od števila manjkajočih enot.

Izpust je v našem jeziku prisoten:

  • če se nam zdi položaj povsem jasen oz. če gre za že omenjene izjeme. Npr. ukaz: Izgini! (Jasno je, da je ukaz namenjen osebi, ki se v trenutni vlogi ni izkazala in je v bližini.),
  • v literarnih besedilih. Npr.: Človeka nikar! (…ustvariti…).