A/an, the ali nič od tega

Prijatelj me je mimogrede vprašal, ali ni pravilno, da se v opozorilih v angleščini dodaja člen. Povedal je, da ga je zmotilo opozorilo “Push button …” na nekem javnem cestišču.

Sama s tem nisem imela nikoli večjih težav, zadoščalo mi je razlikovanje med določnim in nedoločnim členom ter znanje, kaj to pomeni za njuno rabo v zapisu ali govoru.

Enostavno se mi zdi logično, da gre za določen gumb, čeprav je omenjen prvič, torej manjka THE.

Vabim vas, da s svojimi pripombami, komentarji, primeri nadaljujete debato o členu iz iztočnice v objavi.