Trados

Najbolj popularen program za prevajanje postaja tudi cenovno vse bolj dostopen.
Nekoliko preseneča dejstvo, da je za poizvedovanje po ceni tega programa potrebno napisati vsaj e-sporočilo in ga nasloviti na slovenskega distributerja, da vsakemu posebej sporoči aktualno ceno. Nikjer nisem zasledila prepovedi, zato navajam približen znesek, in sicer zanj odštejete približno 600 € + DDV.

Program je eden mnogih, ki jih ponujajo na trgu in za zdaj ustrezno nepopoln z določenimi tehničnimi pomanjkljivostmi in nepredvidljivostmi.

Verjetno veste, da program služi predvsem urejanju in priklicu že prevedenih besed, kar za prevajalca, od katerega zahtevajo brezhibnost v tolikšni meril, da njegovih prevodov niti ne lektorirajo, zanesljivo ni pripomoček vseh pripomočkov. Na vsak način pa takšen program privablja tudi vse več šarlatanov, ki s pomočjo sodobne tehnologije iz prevodov svojih predhodnikov lahko izvabljajo nemogoče.

Zdi se mi, da je že skrajni čas, da se poskrbi za red tudi na tem področju. Zgolj skrivanje cene gotovo ni dovolj, če sploh služi temu.