Correction des épreuves

  • seminarske naloge, poljudnoznanstvena in funkcionalna besedila
  • diplomske naloge in strokovna besedila
  • « magistrske » naloge in leposlovje
  • doktorske naloge in druga znanstvena besedila