Jezikovno svetovanje

JEZIKOVNO SVETOVANJE:

• izbira besedilne vrste

• izbira besednih sredstev

• oblikovanje besedila

• slovnična in pravopisna pravila

PISANJE IN UREJANJE BESEDIL

Pišem samo besedila, s katerimi ni mogoče dosegati in zagovarjati vaše izobrazbe.

Samo zastonj oz. preko ustanove ali posameznika z urejenim satusom.