Lektoriranje

 • seminarske naloge, poljudnoznanstvena in funkcionalna besedila
 • diplomske naloge in strokovna besedila
 • “magistrske” naloge in leposlovje
 • doktorske naloge in druga znanstvena besedila
 • spletne strani
 • lektoriranje živega govora:
 1. za posameznika (igralec, nastopajoči …)
 2. za skupino nastopajočih (gledališka igra v celoti …)

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE V/PRI/NA:

 • časopisnih hišah
 • podjetjih
 • društvih
 • medijskih hišah
 • gledališčih in drugih kulturnih ustanovah
 • sedežih strank
 • občinah …

VRSTE ZAPOSLITVE:

 • redna zaposlitev za določen ali nedoločen čas, polnim ali skrajšanim delovnim časom
 • honorarno po avtorski pogodbi
 • izvajalka ODD, št. 10366