Prevajanje

 • v materni* jezik
 • v tuji** jezik

*   slovenski jezik             **  nemški, angleški, francoski jezik oz. po dogovoru

PREVAJANJE spletnih strani v:

 • slovenščino
 • angleščino
 • nemščino

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE V/PRI/NA:

  • časopisnih hišah
  • podjetjih
  • društvih
  • medijskih hišah
  • gledališčih in drugih kulturnih ustanovah
  • sedežih strank
  • občinah …

VRSTE ZAPOSLITVE:

 • redna zaposlitev za določen ali nedoločen čas, polnim ali skrajšanim delovnim časom
 • honorarno po avtorski pogodbi
 • izvajalka ODD, št. 10366