語言諮詢

JEZIKOVNO SVETOVANJE:

• izbira besedilne vrste

• izbira besednih sredstev

• oblikovanje besedila

• slovnična in pravopisna pravila

PISANJE BESEDIL

Pišem samo besedila, s katerimi ni mogoče dosegati in zagovarjati vaše izobrazbe.